หลักสูตร 02 : ขั้นตอนและกระบวนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า [C/O Premiere]

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

หลักสูตร 02 :  “ขั้นตอนและกระบวนการการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O Premiere)”

ขั้นตอนและกระบวนการการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O Premiere)”


       เปิดรับลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อสำรองที่นั่ง ถึง 15 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

 

---------------------------------------------

สิ้นสุดการฝึกอบรม