เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ในจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00  -  15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
เปิดรับจำนวน 80 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Download กำหนดการ)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้จัดเตรียม
     1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ
     2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ :
กรมฯ จะแจ้งการตอบรับ และ Link เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้