เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง (กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้บริหาร ข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง (กิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย กระทรวงพาณิชย์) ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 3 (ฝั่งด้านข้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)