เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2567

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ