เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ