เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบการค้าเพื่อการส่งออกและปัญหาการค้าชายแดนของไทย

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบการค้าเพื่อการส่งออกและปัญหาการค้าชายแดนของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ