เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำเสนอแผนเร่งรัดการค้าชายแดน ในงาน "Next Step Export and Cross-Border Promotion"

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำเสนอแผนเร่งรัดการค้าชายแดน ในงาน "Next Step Export and Cross-Border Promotion" ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์