เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าศึกษาดูงานบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ

นางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ