เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเข้าพบและหารืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

คณะผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเข้าพบและหารืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ