เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (Business Enterprises Networking Forum หรือ “BenF”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (Business Enterprises Networking Forum หรือ “BenF” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์