เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงพาณิชย์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์