เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กรมการค้าต่างประเทศจัดอบรมหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (BenF) ครั้งที่ 3

BenF vs YenD กรมการค้าต่างประเทศจัดอบรมหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (BenF) ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
(นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร) บรรยาย หัวข้อ “เปิดประตูการค้าการลงทุนใช้ประโยชน์จาก SEZ” และได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ Yen-D Network มาอภิปรายให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายการค้าชายแดน” ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566