เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเปิดประชุม Regional Conference on Wiesbaden

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเปิดประชุม Regional Conference on Wiesbaden สำหรับประเทศในเขตภูมิภาคเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกและการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้ายสูงตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 9.30 น. ณ.ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ