เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "คต. เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "คต. เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้า ให้แก่น้องที่ด้อยโอกาสและคนพิการ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566