เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand : JFCCT) ประเด็นกฎระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ กรมการค้าต่างประเทศ