เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย” กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

“มหกรรมการค้าชายแดน จ.หนองคาย” บรรลุเป้า หนุน SMEs ส่งออก ชี้ช่องค้าออนไลน์
.
กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ จัด “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย” ดันสินค้าไทยจับคู่ค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมนำ 60 ผู้ประกอบการ SMEs ไทย และ สปป.ลาวออกบูธ หนุนการค้าไทย-สปป.ลาวขยายตัว
.
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี พร้อมด้วยจังหวัดหนองคายและหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย” ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วงเวียนน้ำพุพญานาค) และโรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย เพื่อยกระดับการค้าและกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนไทย-สปป.ลาว ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี ดังนี้
.
1) ผู้ประกอบการไทย และ สปป.ลาว ที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมออกร้านกว่า 60 คูหา เช่น ผลไม้สดและแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องนุ่งห่มและผ้าพื้นเมือง อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรมและเครื่องจักสาน เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ SMEs OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่และภูมิภาคต่างๆ ของไทย
.
2) ผู้เข้าร่วมการสัมมนา “พิชิตตลาดต่างประเทศด้วย Cross-border e-Commerce” ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการส่งออกผ่านช่องทาง e – commerce ข้อมูลการให้บริการด้านการเงินที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์ม Thaitrade.com Lazada TikTok Facebook โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ Lazada
.
3) ผู้ประกอบการไทยนำสินค้ามาเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีคู่เจรจาที่ได้นำเสนอสินค้าและแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อเพื่อซื้อขายกันต่อไปในอนาคต อาทิ (1) NNC Phama.co.ltd สปป.ลาว กับ บริษัท ออล อะเบาท์ ศริน จำกัด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก และบริษัท บริษัทธัญณภัสต์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด และ (2) Ping Ping Lao Silk & Cotton สปป.ลาว กับ เสื้อผ้าจากแบรนด์ KRAM PHON (ครามพล) เป็นต้น
.
นอกจากนี้ หน่วยงานพันธมิตรของกรมฯ ได้แก่ SME Bank และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังได้ร่วมออกบูธทั้งภายในงานสัมมนาและงานแสดงสินค้า เพื่อให้คำปรึกษาด้านเงินทุนและสินเชื่อ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างไทย-สปป.ลาว จาก ธกส. อีกด้วย
.
นายธัชชญาน์พล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อว่าการจัดงานดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าทั้งช่องทางการส่งออกแบบดั้งเดิมและช่องทางออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
.
นายธัชชญาน์พล กล่าวปิดท้ายว่า “จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดหนองคาย กรมฯ ยังมีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในปีงบประมาณ 2566 อีก 1 ครั้ง คือ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566”
***************************
27 กรกฎาคม 2566