เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กรมการค้าต่างประเทศร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 2

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 2 แห่งการจัดตั้ง วันสถาปนา สศท. ครอบรอบปีที่ 2 แห่งการจัดตั้ง และเตรียมพร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคารศาลาพระมิ่งมงคล อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา