เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023

กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023
สัญจรภาคกลาง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ.ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย