เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ วางพานพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร” ปี 2566 เพื่อถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ ในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระองค์แรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566