เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การประชุมภายใต้โครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน สถานทูตสหรัฐอเมริกา (The United States Embassy Bangkok in cooperation with the Export Control and Border Security Program: EXBS) เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของไทย