เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์