เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา