เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าชายแดนของไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565