เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา