เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ อยุธยา กรุงเทพและปริมณฑล