เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ผู้แทนจากโครงการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป (EU Partner-to-Partner Export Control Programme on Dual-Use Goods: EUPP) เข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ