เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งานประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (World Rice Conference) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย