เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย และ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ปี 2565

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  แถลงข่าว ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย และ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน  เดือนกันยายน และ 9 เดือนแรกของปี 2565