เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการค้าต่างประเทศ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงพาณิชย์

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการค้าต่างประเทศ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565