เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ในหัวข้อ “Expert Export ชี้ทางรอด…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่

😘สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ในหัวข้อ “Expert Export ชี้ทางรอด…ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ผลิต ผู้ส่งออก               นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปมากกว่า 170 คน

❤️❤️บรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ จากเหล่าวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่มาบรรยายพร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า กรอบความตกลงการค้าเสรี FTA และ RCEP สิทธิประโยชน์ทางการค้า
การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลง RCEP การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP
ก้าวสู่ความเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพกับ Exim Bank และการแชร์ไอเดียธุรกิจ กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ำมันมะพร้าว แบรนด์พิณนารา
นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีทักษะและศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย

ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา ดังนี้
- ให้คำแนะนำการขอหนังสือสำคัญ (Help Data) จาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุน จาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
- ให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุน จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

👍👍👍โปรดติดตาม สิทธิประโยชน์ทางการค้า สาระดี ดี เพื่อสร้างแต้มต่อ ขยายธุรกิจ ก้าวทันต่อการค้าโลกสำหรับผู้ประกอบการ SME
ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันอังคารที่ 27 กันยายน  นี้ ณ จังหวัดนนทบุรี
อย่าลืมติดตามความรู้ดี ดี จากกรมการค้าต่างประเทศ ได้ที่ http://www.dft.go.th/