เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

แถลงข่าว ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายน และ6เดือนแรกของปี 2565 พร้อมด้วยภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมิถุนายน 2565

แถลงข่าว ตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายน และ6เดือนแรกของปี 2565 พร้อมด้วยภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565