เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร ICP Network และ ICP Inhouse รุ่น 1/65 (รุ่นที่3)

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานการควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) 1/2565 (รุ่นที่ 3) ณ ห้องประชุม 802 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565