เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

แถลงข่าว 15 ปี กองทุน FTA

กรมการค้าต่างประเทศ แถลงข่าว 15 ปี กองทุน FTA โดยนายพิทักษ์ อุดมทรัพย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมการค้าต่างประเทศ