เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การเยี่ยมคารวะของนาย Jeremy Zwinger ผู้ก่อตั้งวารสาร The Rice Trader

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยนางมัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เข้ารับการเยี่ยมคารวะของนาย Jeremy Zwinger ผู้ก่อตั้งวารสาร The Rice Trader เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์