เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ประชุมหารือการลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้า Bioplastic แบบครบวงจร

ประชุมหารือการลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้า Bioplastic แบบครบวงจร โดยมีนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ กรมการค้าต่างประเทศ