เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 "The Hybrid Edition")

งานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 "The Hybrid Edition")

โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน รวมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ Rice Zone หมายเลข คูหา l29 และ J39 อาคาร Challenger 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความโดดเด่นและความหลากหลายของข้าวไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมันในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย ในฐานะผู้นำด้านการผลิดและการส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก