เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้องด้อยโอกาส

กิจกรรม จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้องด้อยโอกาส ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ