เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รับโล่เกียรติยศ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2565 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รับโล่เกียรติยศ "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2565 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จดีเด่นในหน้าที่การงานในภาครัฐ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์