เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "อบรมติวสอบภาค ก"

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "อบรมติวสอบภาค ก" ให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565