เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พาณิชย์ จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม

พาณิชย์ จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564