เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พีธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

นายกีรติ รัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมการค้าต่างประเทศ