เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ ICP Network และโครงการ ICP In-house รุ่น 1/2564

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ ICP Network และโครงการ ICP In-house รุ่น 1/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ