เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรม “APi Grand Sale” ร่วมกับลาซาด้า (Lazada) ประเทศไทย

กิจกรรม “APi Grand Sale” ร่วมกับลาซาด้า (Lazada) ประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงแคมเปญ 9.9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม จำนวน 31 ราย  เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดการซื้อสินค้า เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยซึ่งสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)