เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง“Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกระแสตอบรับอย่างมากมาย ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนและรับฟังการสัมมนาทั่วประเทศมากกว่า 500 คน ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผู้ส่งออก รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

กรมการค้าต่างประเทศได้ขนทัพนักวิชาการพาณิชย์ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ ในเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) 13 กรอบความตกลง และกรอบความตกลงที่ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าอย่างมากมาย ว่าด้วยกรอบความตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อเป็นการสร้างแต้มต่อทางภาษี ลดต้นทุนการผลิต ขยายธุรกิจสู่สากล

โปรดติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้า ความรู้ดี ดี ที่กรมการค้าต่างประเทศจะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องได้ที่ www.dft.go.th หรือ สายด่วน 1385