เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)"

สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การสัมมนาออนไลน์กับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการ เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)" เมื่อวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบสื่อออนไลน์ Facebook Live เพื่อสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก โดยงานนึ้มีผู้ประกอบสนใจสมัครเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกินจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ 350 คน

กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ยกทัพนักวิชาการพาณิชย์ มากด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ประโยชน์กับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Cetification) ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากโครง Self-Certification ให้มากยิ่งขึ้น

อย่าลืม!!! โปรดติดตามการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง สาระดี ดี เพื่อขีดความสามารถ และลดค่าใช้จ่าย  จากกรมการค้าต่างประเทศ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด ได้ที่ http://www.dft.go.th/ และ facebook กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด