เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีวางพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูเนื่องในวันที่ระลึก "วันกิติยากร"

เนื่องในวันที่ระลึก "วันกิติยากร" วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญู ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ