เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

DFT SMART Licensing Systems : SMART-1

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems : SMART-1) ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2564