เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

ผู้บริการ ข้าราชการ กรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์