เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน "1 กระทรวง 1 การให้"

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รวมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน "1 กระทรวง 1 การให้" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์