เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การประชุมหารือ เรื่อง ข้อมูลการนำเข้ากาแฟละชาของไทย

การประชุมหารือระหว่างอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายกีรติ รัชโน) และเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เรื่อง ข้อมูลการนำเข้ากาแฟละชาของไทย วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ